Гравиране на ножове

Като метод лазерното гравиране награпява стоманата в повърхностните слоеве, като по този начин не поврежда нейното качество. Гравюрата е с малка дълбочина (в микрони) и не предоставя предпоставка за разваляне на цялостната изработка на ножа.

Метода е траен и може да се използва и върху други подходящи за гравиране хладни оръжия.

Готови изображения

Предлагат се налични изображения на различни диви животни и орнаменти. Могат да се гравират самостоятелно или съчетани в цялостна картина. По желание на клиента студиото може да изготви индивидуален проект с векторизирани специално за целта елементи.

Гравиране на оръжия

Гравираме пистолети и пушки, като там се избира подходящо място за целта.

Възможно е да се гравира е кожата на калъфите.

Резултата е строго индивидуален от обработката на кожата и се коментира само на място.